អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌៖ រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ធ្វើអធិបញ្ជារឱ្យអយ្យការ ចាត់ការតាមច្បាប់ចំពោះទង្វើ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌៖ ទង្វើទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ជាការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ ល្មើសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី១ឆ្នាំ ទៅ៥ឆ្នាំ!