សកម្មភាពការងារធ្វើគ្រឹះផ្លូវ ដោយក្រាលថ្មម៉ិច ចាក់កៅស៊ូប្រភេទ ( DBST ) លើផ្លូវលេខ ២៥៦៤ ដែលមានប្រវែង៥.៣ គ.ម ពីផ្គាំ ទៅពន្លៃ ស្រុកស្វាយចេក

2017-06-23T11:25:10+00:00 ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 22 មិថុនា 2017|

About the Author: