ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អនុញ្ញាតិឲ្យគណៈប្រតិភូ វៀតណាម ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឌិញ ឡាថាំង ចូលជួបសម្តែងការគួរសម

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអនុញ្ញាតិឲ្យគណៈប្រតិភូ វៀតណាម ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឌិញ ឡាថាំង Dinh La Thang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម