ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មិន ឃិន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើក ការសូត្រគម្ពីរអាល់គួរអានុលការីម ថ្នាក់ជាតិលើកទី ២៥ ឆ្នាំ២០១៦

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មិន ឃិន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា អញ្ជើញជា អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើក ការសូត្រគម្ពីរអាល់គួរអានុលការីម ថ្នាក់ជាតិលើកទី ២៥ ឆ្នាំ២០១៦ នៅវិហារឥស្លាម អាល់សារកាល បឹងកក់ សង្កាត់ស្រះចក រាជធានីភ្នំពេញ។

2017-01-21T14:08:19+00:00 ថ្ងៃ សៅរ៍, 26 មិនា 2016|