ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ នាយក IMF ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Changyong Rhee នាយក IMF ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

396

397

398