ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ជួបសំណេះសំណាលជាមួយព្រះសង្ឈ យុវជន សមាគមពលករ ស្រ្តីរៀបការមានស្វាមី និងនិសិ្សត នៅប្រទេសកូរ៉េ


ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត  និងក្រុមការងារបានរៀបចំកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយព្រះសង្ឈ យុវជន សមាគមពលករ ស្រ្តីរៀបការមានស្វាមីនៅកូរ៉េ និងនិសិ្សត នៅប្រទេសកូរ៉េ ដើម្បីស្តាប់ពីការលំបាក បញ្ហា និងសំណូមពររបស់ពួកគាត់ ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ និងរកដំណោះស្រាយមួយសមស្របជូនពួកគាត់។

14908343_1327879117254204_3425789254977545398_n

14955950_1327879153920867_1341717653082826525_n

14907633_1327879113920871_6793292806048875665_n

14956442_1327879150587534_3016132863563772307_n