វីដេអូ៖ អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន ចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ឧបត្ថម្ភដល់កុមារកំព្រាខេត្តប៉ៃលិន


វីដេអូ៖ អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន ចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ឧបត្ថម្ភដល់កុមារកំព្រាខេត្តប៉ៃលិន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 24 តុលា 2019