ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី «វិធានការមិនមែនពន្ធសម្រាប់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរ និងទស្សនវិស័យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា»


(សៀមរាប)៖ នៅថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅក្រុងសៀមរាប ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិវិធានការមិនមែនពន្ធ និង និហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី «វិធានការមិនមែនពន្ធសម្រាប់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរ និង ទស្សនវិស័យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា» ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីបង្គោល និងតំណាងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលដៅពង្រឹងបន្ថែមនូវចំណេះដឹង និង សមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីបង្គោលពាក់ ព័ន្ធនឹងវិធានការមិនមែនពន្ធ សំដៅរួមចំណែកថែរក្សា និង ការពារសុខុមាលភាព, សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់, កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើបរិស្ថាន, ធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។ សិក្ខា- សាលាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរ លើបរិការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិសេសការលេចឡើងនូវនិន្នាការគាំពារនិយម និង សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយទស្សនវិស័យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរវិវត្តថ្មីៗទាំងនេះ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសរំលេចថា កម្ពុជាបាននិងកំពុងបន្តធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចឤស៊ានស្របតាមចក្ខុវិស័យ២០២៥ ដែលក្នុងនោះ មានលំហូរដោយសេរីនៃទំនិញ សេវា និងការវិនិយោគក្នុងតំបន់ឤស៊ាន ដែលឤស៊ានបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មពន្ធគយ និង លើកកម្ពស់តម្លាភាពនៃការអនុវត្តវិធានការមិនមែនពន្ធ ចាប់តាំងពីមានការបង្កើតនូវផែនការមេសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចឤស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០០៧ និងសម្រេចបានជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយនៅឆ្នាំ២០១៥កន្លងមក។ ក្នុងនោះ ឤស៊ានក៏នឹងសង្កត់ធ្ងន់លើការលុបបំបាត់របាំងមិនមែនពន្ធ និងវិធានការមិនមែនពន្ធ ដែលមិនចាំបាច់ក្នុងបុព្វហេតុជួយសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងពន្លឿនប្រតិបត្តិការនៃវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។

ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៉ីប ក៏បានលើកបន្ថែមថា រដ្ឋសមាជិកឤស៊ាន ក៏ប្តេជ្ញាកែលម្អវិធានការមិនមែនពន្ធ និងនិហិតដ្ឋានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម សំដៅចូលរួមជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្នុងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកឤស៊ាន និង ក្នុងតំបន់ទាំងមូល។ រដ្ឋសមាជិកឤស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ ក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាឱ្យព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មរួមមាន៖ តារាងនាមវលីពន្ធគយ, តារាងពន្ធគយប្រជាជាតិអនុគ្រោះបំផុត និង ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដទៃទៀត, វិធានដើមកំណើត, ច្បាប់និងបទប្បញ្ញាតិពាណិជ្ជកម្មជាតិនិងគយ, តម្រូវការ នីតិវិធី និង ឯកសារនានា, ឧត្តមានុវត្តក្នុងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និង បញ្ជីពាណិជ្ជករដែលទទួលបានឤជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណៈជនតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណេត។

ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបន្តថា ការណ៍នេះ តម្រូវឱ្យមាននិហិតដ្ឋានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ នឹងពាណិជ្ជកម្មជាតិ និង និហិតដ្ឋានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មឤស៊ាន ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសាធារណជនទូទៅ ឤចទទួលបាននូវព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម ដោយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ធនធានប្រសើរជាង មុន, ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រកួតប្រជែង, ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីជម្រើសទំនិញ និង សេវាកាន់តែ ច្រើន, ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីភាពច្នៃប្រឌិត និង ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា និង ធ្វើឱ្យវិធានការមិនមែនពន្ធ ក្លាយ ជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៉ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានថ្លែងលើកទឹកចិត្តឱ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការក្រេបយកមេរៀន និង ចំណេះដឹងថ្មីៗ ពីសិក្ខាសាលានេះ សំដៅ យកទៅអនុវត្ត និងបម្រើឱ្យការងារនៅក្រសួង-ស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។

បន្ថែមពីនេះ ឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឱ្យបន្តកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធ បន្ថែមទៀតរវាងលេខាធិការដ្ឋានជាតិ និងមន្ត្រីបង្គោលរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការប្រមូលផ្តច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ ក៏ដូចជានីតិវិធីនានាថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ចាត់ថ្នាក់វិធានការមិនមែនពន្ធ និងដាក់បញ្ជូល ក្នុងគេហទំព័រនិហិតដ្ឋានជាតិទាន់ពេលវេលា ខណៈវិស័យបច្ចេកវិទ្យា បានក្លាយជាចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ដែលនឹងរួមចំណែកធានាបាននូវតម្លាភាពល្អ ប្រសើរសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម៕