សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ផែនការប៉ុនប៉ង ធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បី ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល និង របបរាជានិយម នៅកម្ពុជា របស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី បរាជ័យទាំងស្រុង


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ផែនការប៉ុនប៉ង ធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បី ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល និង របបរាជានិយម នៅកម្ពុជា របស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី បរាជ័យទាំងស្រុង…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 17 វិច្ឆិកា 2019