សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកទីផ្សារស្រូវ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកទីផ្សារស្រូវ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 21 វិច្ឆិកា 2019