ទង់ជាតិ​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បង្ហូត​ឡើង​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​មេដាយ​មាស​ ជូន​ដល់​កីឡាករ​ យ៉ុង ម៉េងលី ដែល​ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​មាស​០១គ្រឿង​


ទង់ជាតិ​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បង្ហូត​ឡើង​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​មេដាយ​មាស​ ជូន​ដល់​កីឡាករ​ យ៉ុង ម៉េងលី ដែល​ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​មាស​០១គ្រឿង​ លើ​ប្រភេទ​កីឡា​ Arnis វិញ្ញាសា Full Contact Padded Stick ទម្ងន់​ ៦០-៦៥គីឡូក្រាម នា​រសៀល​ថ្ងៃទី​០២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី​៣០ នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន។