រដ្ឋបាលខេត្តកែប៖ គិតត្រឹមម៉ោង៩៖២៣នាទីយប់ ក្រុមសង្គ្រោះ បានរកឃើញជនរងគ្រោះ២០នាក់ ស្លាប់៤នាក់ក្នុងករណីរលំអគារ ខណៈសម្តេចតេជោអញ្ជើញដល់