ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលេីកទី៤២​ អាណត្តិទី៥


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ២០២០​ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល​ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ​ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​ អនុប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយមូលដ្ឋានរាធានីភ្នំពេញ និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខណ្ឌចំការមន​ អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលេីកទី៤២​ អាណត្តិទី៥​ ថ្ងៃទី១-២​ ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ២០២០​ និងប្រកាសក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយមូលដ្ឋានខណ្ឌ​ចំការមន ប្រកាសក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខណ្ឌ​ចំការមន និងផ្សព្វផ្សាយជំនួយស្មារតីស្តីពីតួនាទី​ ភារកិច្ច​ និងរបៀបរបបការងារ របស់ក្រុមការងារគណបក្ស​ ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល​ ចុះមូលដ្ឋាន​ និងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ សំដៅបន្តអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈានទៅដណ្ដើមជោគជ័យថ្មីៗទៀតក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជន។