ភ្ញៀវទេសចរនៅតែបន្តដើរទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ


ដំណើរទេសចរណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរនៅតែមានជាប្រក្រតីក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ។ យើងឃើញថា ភ្ញៀវទេសចរទាំង នោះហាក់មានការយល់ដឹង ការថែទាំសុខភាព និងមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងដំណើរកម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យមកកាន់ តំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ ក៏ដូចជាខេត្តសៀមរាបឡើយ។

ខាងក្រោមនេះ ជាទិដ្ឋភាពជុំវិញភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរនៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។