សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជានាយកក្រុមហ៊ុន ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៥ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយដល់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជានាយកក្រុមហ៊ុនដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៥ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយដល់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់សកម្មភាពបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងបង្កគ្រោះភ័យដល់សុខភាព និងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

សូមអានសារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ខាងក្រោម៖