ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្រ្គោះជាតិរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន


ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្រ្គោះជាតិរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 19 ឧសភា 2020