ឯកឧត្តម វង សូត និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ


ត្បូងឃ្មុំ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ និងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ព្រមទាំងចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងនៃក្រុមការងារបើកប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ តាមបណ្តាភ្ងាក់ងារវីង៕