កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង២៦៤លានដុល្លារ ពីការនាំចេញអង្ករជិត៤០ម៉ឺនតោន ក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំនេះ


(ភ្នំពេញ)៖ កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញបានចំនួន ៣៩៧ ៦៦០តោន ក្នុងរយៈពេល៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ ដែលមានកំណើនជាង៤១% ប្រៀបធៀបទៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលការនាំចេញបានត្រឹមតែ ២៨១ ៥៣៨តោន។

ការនាំចេញនេះទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាង ២៦៤លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងចំណែកទីផ្សាររហូតដល់ ៣៧% នៃទីផ្សារនាំចេញអង្ករសរុបរបស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល១ឆមាស ដើមឆ្នាំ២០២០នេះ ដែលគិតជាបរិមាណមានចំនួន ១៤៧ ៩៤៩តោន។

ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុប រួមទាំងប្រទេសអង់គ្លេស នៅតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន ដែលកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សាររហូតដល់ ៣៤% ដែលស្មើនឹង ១៣៥ ៥៧៦តោន ក្នុងនោះប្រទេសបារាំងជាប្រទេសដែលនាំចូលធំជាងគេបង្អស់ គឺមានបរិមាណ ៥១ ១៧៥តោន។

រីឯបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញឃើញថា បានកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សារប្រមាណ១៣% ស្មើនឹង ៥២ ៩៨៧តោន ដែលក្នុងនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាទីផ្សារធំបំផុត គឺមានបរិមាណចំនួន ២១ ៩០៤តោន ហើយនឹងទីផ្សារគោលដៅប្រទេសផ្សេងៗទៀត មានចំនួន ១៦% ស្មើនឹង ៦១ ១៤៨តោន ក្នុងនោះមានប្រទេសហ្កាបុង និងប្រទេសអូស្រ្តាលី ជាប្រទេសនាំមុខសំខាន់។

ចំពោះប្រភេទអង្ករសម្រាប់ការនាំចេញរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០២០នេះ គឺអង្ករក្រអូបមានចំនួន ៧៧% ដែលមានបរិមាណ ៣០៦ ៧៨៦តោន ដែលមានកំណើន ៣៣% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩។

ដោយឡែកចំពោះអង្ករស និងអង្ករផ្សេងៗ មានចំណែកប្រមាណ២៣% នៃការនាំចេញសរុប ដែលចំនួននៃចំណែកនេះគឺមានកំណើនជិត៨០% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩ ដោយមូលហេតុតម្រូវការខ្ពស់លើអង្ករប្រភេទនេះ ក្នុងកាលៈទេសៈការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ព្រោះជាប្រភេទអង្ករដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃ។

ម្យ៉ាងទៀត សម្រាប់ទីផ្សារខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុប មានរហូតដល់១៣ ៥៦៦តោន ឬ ស្មើនឹង៣៣% នៃចំណែកទីផ្សារនាំចេញរបស់កម្ពុជា ហើយប្រទេសចិនបាននាំចូលអង្ករកម្ពុជា ប្រមាណជា ជាង១១ ១២៤តោន ឬ ស្មើនឹង២៧% នៃចំណែកទីផ្សារនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា ហើយអាស៊ាន និងទីផ្សារគោលដៅផ្សេងៗទៀតមានចំនួន ៤០% ឬក្នុងបរិមាណ ១៦ ៨៧៣តោន។

ចំពោះតម្លៃអង្ករនាំចេញ គិតត្រឹមកំពង់ផែ អង្ករក្រអូបប្រណីត មានតម្លៃជាមធ្យម ៩០០ដុល្លារអាមេរិក និងប្រភេទក្រអូបធម្មតា មានតម្លៃជាមធ្យម ៧៦០ដុល្លារអាមេរិក ហើយអង្ករ ស ប្រភេទបាយទន់ មានតម្លៃជាមធ្យម ៥២០ដុល្លារអាមេរិក។ សរុបជារួមមក ចំណូលដែលទទួលបានពីការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា សម្រាប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ គឺមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ២៣.៧លានដុល្លារអាមេរិក៕