ឯឧ កែវ រតនៈ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកណ្តាលចុះពិនិត្យការសាងសង់រោងចក្រថាមពលថ្មីនៅល្វាឯម


ឯឧ កែវ រតនៈ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកណ្តាលចុះពិនិត្យការសាងសង់រោងចក្រថាមពលថ្មីនៅល្វាឯម ដែលគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការឆាប់ៗនេះ។ សមិទ្ធផលជាតិថ្មីនៅខេត្តកណ្តាលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជូនជាតិហើយក៏ជួយស្រូបយកនិស្សិតខ្មែររាប់រយនាក់ដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាមកបម្រើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត។