សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចំនួន៧រូប


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចំនួន៧រូប។

សូមអានអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖