សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រីករាយដែលទទួលបានការគាំទ្រពី WHO ចំពោះវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩នៅកម្ពុជា