លិខិតចូលរួមមរណទុក្ខរបស់គណ:អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណ:កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជូនចំពោះគ្រួសារសព ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៉ីវតឹក ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃ ០១ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១