លិខិតចូលរួមមរណទុក្ខរបស់គណ:អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណ:កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជូនចំពោះគ្រួសារសព ឯកឧត្តម នួន សុខ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានទទួលមរណភាព កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងជន្មាយុ ៨៨ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ