លោកជំទាវ មាន សំអាន ដឹកនាំ គណៈប្រតិភូគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលេខាគណៈត្រួតពិនិត្យវិន័យខេត្ត Gansu នៃ គណបក្សកុំមុយនីស្ដចិន


លោកជំទាវ​ មាន​ សំអាន​ អនុប្រធានគណៈត្រួតពិនិត្យ​ បានដឹកនាំ​ គណៈប្រតិភូ​ គណៈត្រួតពិនិត្យ​ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល​ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន​ ២០​ រូប​ ចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ​ លោក​ Liu Changlin លេខាគណៈត្រួតពិនិត្យវិន័យ​ខេត្ត​ Gansu នៃ​ គណបក្សកុំមុយនីស្ដចិន​ នៅ​ខេត្ត​ Gansu​ ប្រទេសចិន(​ 26-07-2017 ) ៕