សកម្មភាពថែទាំបោសសំអាតផ្លូវជាតិលេខ៥ និង ជួសជុលក្រឡុក


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពថែទាំបោសសំអាតផ្លូវជាតិលេខ៥ និង ជួសជុលក្រឡុកដែលរងការខូចខាតដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងរងការខូចខាតដោយករណីផ្សេងៗទៀត របស់ក្រុមការងារផ្នែកខាងថែទាំផ្លូវរបស់មន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ៥ ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។