ឯកឧត្តម យឹម ធិន និងឯកឧត្តម ស ថាវី អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសតែងតាំងចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ


ឯកឧត្តម យឹម ធិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងឯកឧត្តម ស ថាវី អភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសតែងតាំងចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចំនួន២រូប ព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។