ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តព្រះវិហារ


ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដឹកនាំរាជទូត អង្គទូតប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តព្រះវិហារ និងប្រាសាទព្រះវិហារ នាថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។