ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជួប សំណេះសំណាលជាមួយអភិបាលអភិបាលរង


ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជួប សំណេះសំណាលជាមួយអភិបាលអភិបាលរង នាយករដ្ឋបាល ប្រធានមន្ទីរ ចៅសង្កាត់ និងស្មៀនសង្កាត់ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។