សកម្មភាពក្រុមការងារនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ


សកម្មភាពក្រុមការងារនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំទ្វារទឹកប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្តបន្សាយរាក់ ស្ថិតនៅសង្កាត់បន្សាយរាក់ ក្រុងសំរោង ។ សូមបញ្ជាក់ថា ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្របន្សាយរាក់ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១.១៩៦ ហិកតា និងស្រូចប្រាំង ២០៥ ហិកតា ។