សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក ឫស្សីព្រះ


ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក ឫស្សីព្រះ មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងព្រីង ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ៦០៦ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ៣៣១ ហិកតា ។