បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន គឺបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯង បោះឆ្នោតការពារសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍


បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន គឺបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯង បោះឆ្នោតការពារសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍

– គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រក្សាខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលតំណាងដ៏បរិសុទ្ធ នៃផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

– គណបក្សប្រជាជន ប្តេជ្ញាជម្នះរាល់ឧបសគ្គ និងហ៊ានធ្វើពលិកម្មមិនរុញរាសំដៅកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយដោយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព អព្យាក្រឹត ប្រជាធិតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាព

យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” លេខរៀងទី ២០ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ២៩ កក្កដា ២០១៨​ ខាងមុខនេះ!

ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តប៉ៃលិន ក្នុងឃុំសាលាក្រៅ ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។