សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតចំនួន ១,៣៦២ អង្គ/នាក់ នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រគល់សញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សរុបចំនួន ១.៣៦២ អង្គ/នាក់ នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

Samdech Hun Sen 19-09-2016 (2)

Samdech Hun Sen 19-09-2016 (3)

Samdech Hun Sen 19-09-2016 (4)

Samdech Hun Sen 19-09-2016 (5)

Samdech Hun Sen 19-09-2016 (1)