ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពថ្មីនៃថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពថ្មីនៃថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង។
In the morning of 12 September 2018, H.E. Mr. Prak Sokhonn, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, presided over the introduction of new composition of leadership of the Ministry.