ឯកឧត្តម​ ឡេង​ ប៊ុងតេង ​​អញ្ជើញសំណេះសំណាល និងពិនិត្យម៉ូទ័រ និងម៉ាសុីនបូមទឹក ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារ


កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី​១៦ ខែ​ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៨
ឯកឧត្ដម​ ឡេង​ ប៊ុន​តេង​ ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​ចុះ​ជួយ​សង្កាត់​ជ្រោយ​ចង្វារ​ រួមនិងមន្រ្តីសង្កាត់.ភូមិបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងចុះពិនិត្យម៉ាសុីនបូមទឹក ម៉ូទ័របូមទឹកដែលកំពុងតំណើរការបូម ក្នុងភូមិ១ ភូមិ២ ភូមិ ៣ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ ។