ពិធីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្តួចផ្តើម ស្តីពីទនំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការ រវាងរដ្ឋខេត្តសៀមរាប ជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងឆេងដូ ខេត្តស៊ីឈួន នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ អនុញ្ញាតឱ្យតំណាងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បៃតងសកល (GGGI) ប្រចាំនៅកម្ពុជា ចូលសម្ដែងការគួរសមក្រោយការបញ្ចប់អណត្តិការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា