ពលរដ្ឋជាង១,០០០គ្រួសារ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលទឹកជំនន់វាយប្រហារ ត្រូវជម្លៀសទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព, ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី គន់ គីម និងអភិបាលខេត្ត យកអំណោយចែកជូន