ក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា នៃអ្នកនយោបាយសភាស្រ្តី ជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នា ដើម្បីបន្តស្វែងរក និងការពារផលប្រយោជន៍ដល់ស្រ្តី កុមារ និងក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះ

ក្រុមហ៊ុនចិនមួយ ចង់វិនិយោគលើប្រពន្ធលូទឹកភ្លៀង និងលូទឹកកខ្វក់នៅក្រុងព្រះសីហនុ, ឯកឧត្តម គួច ចំរើន ស្វាគមន៍តែក្រុមហ៊ុនត្រូវមានផែនការ និងគម្រោងប្លង់គោលច្បាស់លាស់

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ សមាសភាពគណ:កម្មាធិការជាតិ ដើម្បីទប់ស្កាត់ លុបបំបាត់ និងបង្រ្កាបការកាប់រានដុត ឈូសឆាយ និងហ៊ុមព័ទ្ធដីព្រៃឈើ