គណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារតនគិរី បានបើកវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២៩ ជូនដល់មន្រ្តីគណបក្ស ដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកតាវែង និងស្រុកវើនសៃ


នាព្រឹកថ្ងៃ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ គណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារតនគិរី បានបើកវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២៩ ជូនដល់មន្រ្តីគណបក្ស ដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកតាវែង និងស្រុកវើនសៃ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ញ៉ែម សំអឿន ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តរតនគិរី។
វគ្គអប់រំនយោបាយនេះមានរយៈពេល៣ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២៣-២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។
On the morning of January 22, The Opening Ceremony of Political Course for CPP’s officials from Ta Veng and Vern Sai districts was held under the presidency of H.E. Nhaem Samoeun, Chairman of CPP’s Ratanakiri.