ប្រធាននាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម រួមនិងមន្រ្តីបចេ្ចកទេសចុះពិនិត្យការងារជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តគោកម្លូ ជំហាន១

នាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម​ សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកណ្តាល​ បានចុះជួយអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវរដូវប្រាំងដែលខ្វះទឹកចំនួន ១១៥ហិកតា