សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឲ្យតែផ្ដល់ឱកាស គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅតែបម្រើ និងកសាងសមិទ្ធផលជូនប្រជាជន តាមអ្វីដែលសន្យាដោយគ្មានការភូតកុហក

វីដេអូ៖ លោកជំទាវ ដាំ ដារីនី ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ សន្តិសុខជាតិ» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូ៖ ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់សេវាសាធារណៈ» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្ដម ជា វុទ្ធី ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិន ឱ្យមកវិនិយោគ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម គង់ ភោគ ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយការបរទេស» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ លើវិស័យកសិកម្ម»

វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច»

វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពលវារីអគ្គិសនី ការថែរក្សាបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ»