វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចាត់ទុកថា ការមិន​ហ៊ានរំលឹក​អំពីអតីតកាល​របស់កម្ពុជា ស្មើនឹងមិនស្គាល់ម្តាយឪពុករបស់ខ្លួន ដែលបានរួចផុតជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ដោយរបប​ប៉ុលពត