ឯកឧត្តម ឈឹម ផលវរុណ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន អំពីលទ្ធផលនៃការបំភ្លឺរបស់ ឯកឧត្តម វ៉ា គឹមហុង ជូនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ អំពីកិច្ចការព្រំដែន

បទបង្ហាញ ស្តីពីការងារបង្ហោះដ្រូន ដើម្បីថតរូបភាពពីលើអាកាស ការវាស់វែង ការប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ និងការវិភាគទិន្នន័យជលសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី កែ គឹមយ៉ាន ជំរុញក្រុមការងារគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចុះ​មូលដ្ឋានខេត្ត​ន្ទាយមាន ជ័យ ឱ្យបន្តធ្វើវេទិកាសាធារណៈដើម្បីស្តាប់នូវកង្វល់សំណើ​ សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ