ក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បន្តចុះផ្សព្វផ្សាយពីវិធីទប់ស្កាត់ និងការពារជំងឺកាចសាហាវកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ