ឯកឧត្តម សារ៉ាក់ ខាន់ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ចំនួនជាង៣លានរៀល រយៈពេល៣ខែ ដល់គណៈកម្មការជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

មេបញ្ជាការរង បញ្ជាការដ្ឋានជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្ម បានបរិច្ចាគប្រាក់ ៥០ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយខែ រយៈពេល៥ខែ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ចំនួន៥០ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែ រយៈពេល៧ខែ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ញឹម វណ្ណដា ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ៥ខែ ចំនួន ២លានរៀល ដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩