ក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី សាខាខេត្តស្វាយរៀង បន្ដចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំផ្តល់ចំណេះដឹង ពីវិធានការការពារ ទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 និងចែកម៉ាស់ដល់ប្រជាពលរដ្

រសៀលថ្ងៃនេះ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជា» និង«វឌ្ឍនភាព ទិសដៅការងារបន្ដរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍»