ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព បានអញ្ជើញចូលរួម អបអរសាទរជ័យលាភីបងប្អូននិស្សិតអាហារូបករណ៍អូស្ត្រាលី-ណូវ៉ែលហ្សេឡង់២៩រូប


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ប្រធានក្រុមការងារអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ បានអញ្ជើញចូលរួម អបអរសាទរជ័យលាភីបងប្អូននិស្សិតអាហារូបករណ៍អូស្ត្រាលី-ណូវ៉ែលហ្សេឡង់២៩រូប ដែលនឹងចេញទៅសិក្សានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ នាល្ងាចថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩