ឯកឧត្តម ពេជ្រ វាសនា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងស្តីពីគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នារវាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Okayama ប្រទេសជប៉ុន

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការអនុវត្តរបៀបវារៈ​ ដើម្បីស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ាន

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តន៍កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣ ប្រចាំត្រីមាសទី ១ និងទី ២ ឆ្នាំ២០១៩