ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា និង ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស បើកចំកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មាការសិទ្ឋមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត នឹងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ឋសភា


ខេត្តព្រះវិហារ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលប្រជុំធំរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មាការសិទ្ឋមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត នឹងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ឋសភា ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ប្រធានគណៈកម្មាការទី១ នៃរដ្ឋសភាជាតិ។ កិច្ចប្រជុំដើម្បីស្វែង យល់អំពីការអនុវត្តគោលនយោ បាយ “ភូមិ-ឃុំមានសុវត្ថិភាព” ការរីកចម្រើនរបស់ខេត្ត និងយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី។