ឯកឧត្តម ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ហួត គឹមសាន អញ្ជើញជាអធិបតីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញបោសសម្អាតមីន


កំពង់ស្ពឺ: ថ្ថៃ១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនកងកម្លាំងរក្សាសន្តុភាពពហុជាតិ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្តម ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ហួត គឹមសាន អគ្គនាយករងnpmec និង ជានាយក សាលាហ្វឹកហ្វឺនរក្សាសន្តិភាពពហុជាតិ តំណាង ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដម នាយឧត្ដមសេនីយ៍ សែម សុវណ្ណនី អគ្គនាយក មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សា ជាអធិបតីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញបោសសម្អាតមីន មានការគាំទ្រពីយោធាវាត្តឥណ្ឌា រយះពេល២សប្តាហ៍។