ឯកឧត្ដម​ឧកញ៉ា​ អូស្មាន ហាស្សាន់ បានអញ្ជេីញជូនដំណេីរបងប្អូនសាសនិកឥស្លាម​ ចំនួន​ ១០០នាក់ ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជ្ជី​ នៅឯអាកាសយាន្តដ្ឋាន​អន្តរជាតិភ្នំពេញ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ឯកឧត្ដម​ឧកញ៉ា​ អូស្មាន ហាស្សាន់ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស បានអញ្ជេីញជូនដំណេីរបងប្អូនសាសនិកឥស្លាម​ ចំនួន​ ១០០នាក់ ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជ្ជី​ នៅឯអាកាសយាន្តដ្ឋាន​អន្តរជាតិភ្នំពេញ​។

គួរបញ្ជាក់ថា មកទល់ពេលនេះបងប្អូនក្រុមហាជ្ជីដែលបានចេញដំណើរមានចំនួន ៩៩៥នាក់ហើយក្នុងចំនួនសរុប ១២១០ នាក់ នៅឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ដែលនឹងត្រូវចេញដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ទៀត៕