ពិធីចែកស្រូវពូជ (សែនក្រអូប) ជូនប្រជាកសិករ ចំនួន ៣៦០ គ្រួសារនៅឃុំពុទ្រា


ខេត្តព្រះវិហារ៖នៅព្រឹកថ្ងៃ ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ពិធីចែកស្រូវពូជ (សែនក្រអូប) ជូនប្រជាកសិករ ចំនួន ៣៦០ គ្រួសារនៅឃុំពុទ្រា ស្រុកជ័យ សែន ដែលរងការខូចខាតសំណាបនៅពេលដែលជួបរងគ្រោះដោយភាព រាំងស្ងួតកន្លងទៅ ក្រោមអធិបតីភាពលោក រស់ ហេង អភិបាលស្រុក និងលោក ពឹង ទ្រីដា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រះវិហារ។