ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការអនុវត្តរបៀបវារៈ​ ដើម្បីស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ាន


នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការអនុវត្តរបៀបវារៈ​ ដើម្បីស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។
In the afternoon of 22 August 2019, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn presided over the Regional Symposium on Implementing Women, Peace and Security Agenda in ASEAN, which will be held from 22-23 August 2019 in Phnom Penh.